Danone : One planet, One Health

Danone : One planet, One health

ONZE ENGAGEMENTEN

Telkens we eten en drinken, maken we een keuze voor de wereld waarin we willen leven. Daar zijn we bij Danone rotsvast van overtuigd. En dat zie je duidelijk in onze engagementen. In 2018 vormden we dan ook de Danone 2030-bedrijfsdoelstellingen: negen lange termijndoelen over ons bedrijfsmodel, merkmodel en ons model van vertrouwen. Ze zijn bovendien helemaal in lijn met de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Zo maken we gebruik van een ‘taal’ die universeel begrepen wordt.

ONE PLANET. ONE HEALTH

Ons framework ‘One Planet. One Health’ spreekt boekdelen: de gezondheid van mens en planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We roepen daarom alle consumenten en partners op om samen met ons gezondere, duurzamere eet- en drinkgewoonten aan te leren. Kom hierover meer te weten op World food company – Danone.

ONS B CORP CERTIFICAAT

Met het internationaal erkende B CORP®-certificaat verbinden wij ons ertoe onze activiteiten op een verantwoorde manier uit te voeren, voortdurend te verbeteren en rekening te houden met al onze belanghebbenden: intern bestuur, werknemers, gemeenschappen, consumenten en klanten en het milieu. B-corp is meer dan een certificering, het is een gemeenschap, een beweging van bedrijven die bijdragen aan een duurzame en inclusieve economie voor iedereen en voor onze planeet. Sinds 2021 zijn we er trots op dat alle Danone-entiteiten in België B-Corp gecertificeerd zijn!

SAMEN, BETER VOOR DE PLANEET

Wij houden rekening met onze milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van onze producten: van de aankoop van grondstoffen (landbouwpraktijken, waterverbruik…), de productie (hernieuwbare elektriciteit, watervoetafdruk en uitstoot van broeikasgassen), de verpakking (circulaire verpakking) tot het einde van de levensduur van onze producten. Wij doen dit in samenwerking met onze vele partners zoals The Shift, Fost Plus en Too Good To Go, die ons helpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Sinds 2020 maken we deel uit van de Belgische Alliantie voor Klimaatactie, een initiatief van The Shift en WWF België.

CIRCULAIRE VERPAKKING
– 100% CIRCULAIRE VERPAKKING TEGEN 2025

Verpakkingen zijn van fundamenteel belang voor ons vermogen om voedzaam voedsel en voedzame dranken van hoge kwaliteit te leveren, maar wij erkennen dat dit niet ten koste van onze planeet mag gaan.

Tot nu toe was het de norm om te produceren, te gebruiken en dan weg te gooien. Terecht roept dit lineaire model vragen op. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams werken al enige tijd aan een circulair model van “produceren, gebruiken en recyclen of hergebruiken”. Ons doel is verpakkingen te ontwikkelen die in de economie blijven en kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt. Dus 100% circulaire verpakking!

Wist je dat onze 6l evian
  • is gemaakt van 30% minder plastic dan een 6-pack van 1l evian flessen
  • is gemaakt van 100% gerecycled plastic*.
  • Recyclebaar is! Vergeet dus niet te sorteren bij het PMD.

Circulariteit in verpakkingen is nog steeds een uitdaging en we boeken stap voor stap vooruitgang met: bijvoorbeeld: de alpro 1l drankenkartons zijn gemaakt van ten minste 88% plantaardig materiaal (karton en plastic gemaakt van suikerriet) & al onze kleine formaten (<<75cl) evian en volvic zijn gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal*. En nu, met de uitbreiding van de blauwe zak, moeten al onze yoghurtpotten in de PMD-bak. Meer info: https://www.fostplus.be/fr

* behalve het etiket, de dop en het handvat, maar we zijn ermee bezig!

WASTE WARRIOR BRANDS

We sluiten ons aan bij de Waste Warrior brands en zeggen JA tegen een wereld zonder voedselverspilling.

De strijd tegen voedselverspilling maakt deel uit van ons “One Planet. One Health”-kader. Wij hebben ons er wereldwijd toe verbonden om tegen 2030 het verlies en de verspilling van voedsel in onze waardeketen met 50% te verminderen. In België hebben Danone, Activia, Actimel, Oikos, Light&Free en Alpro zich in 2021 aangesloten bij de Waste Warrior Brands-beweging. Samen met enkele Belgische voedselproducenten en -detailhandelaars en onder leiding van Too Good to Go helpen we het verschil tussen “te gebruiken tot” en “ten minste houdbaar tot” te verduidelijken en geven we consumenten hulpmiddelen om voedselverspilling te helpen voorkomen! Neem zeker een kijkje op de website van de Too Good To Go-campagne.

Wist je dat?
  • Alle Alpro- en Oikos-producten dragen reeds de vermelding “ten minste houdbaar tot” om verspilling als gevolg van een verkeerde interpretatie van de consumptiedatum te beperken. En onze andere merken zijn het geleidelijk aan het uitrollen.
  • See, Smell, Taste”-logo op grote Oikos-formaten, om ons aan te moedigen op onze zintuigen te vertrouwen voordat we een product weggooien dat over de houdbaarheidsdatum is.
ACTIMEL, NU CO2-NEUTRAAL
Sinds begin 2022 is je favoriete yoghurtdrankje officieel koolstofneutraal. Concreet hebben we de totale koolstofvoetafdruk van Actimel berekend, van de melkproducenten, de productie en het transport tot de recyclage van de flessen. Overal waar wij onze uitstoot kunnen verminderen, doen wij dat. We kunnen nog niet alle broeikasgasemissies vermijden, dus compenseren we die door te investeren in projecten die natuurlijke ecosystemen herstellen en de toegang tot rurale energie bevorderen in Senegal en Indonesië. Deze strategie is geaccrediteerd door de Carbon Trust® , een onafhankelijke derde partij op basis van internationaal vastgestelde normen.
LOKALE WATERBESPARING
Een project ontstaan vanuit een internationale visie en geleid door onze lokale mensen
  • Hoewel onze planeet voor 70% uit water bestaat, betekent het niet dat deze waardevolle grondstof onuitputtelijk is. Ook wij ondernemen actie om mee te helpen aan de bestrijding van waterschaarste dat ook in België heerst.
  • Dankzij speciale installaties in onze productievestigingen in Rotselaar en Wevelgem hergebruiken wij tot 75% van het water dat voor de productie wordt gebruikt.
  • In Rotselaar betekent dit een besparing van 500 miljoen liter water per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van de 4.000 huishoudens die in het centrum van Rotselaar wonen of met de hoeveelheid water die in 200 Olympische zwembaden wordt gebruikt.
  • Concreet betekent dit een daling van onze waterwinning uit grondwater tot 75%.
Met deze installaties nemen wij een grote verantwoordelijkheid op het gebied van lokaal waterbeheer en verkleinen we grondig de impact op het grondwater en de omliggende rivieren en beken. De beginselen van de circulaire economie toegepast op waterbeheer Concreet wordt het afvalwater van het productieproces afgevoerd naar de zuiveringsinstallaties van Danone en vervolgens behandeld om op circulaire wijze te worden hergebruikt en de drinkwaterkwaliteit te garanderen. Dit water kan in een oneindige cyclus worden hergebruikt om de verschillende stadia van het productieproces te reinigen: de vicieuze cirkel van duurzaamheid.